Osoby zarejestrowane w CKŻP

Centralny Komitet Żydów Polskich prowadził po wojnie w latach 1945-1950 rejestrację Żydów ocalałych z Zagłady na terenie całej Polski. W Archiwach Żydowskiego Instytutu Historycznego znajdują się następując osoby, które zarejestrowały się W CKŻP, podając jako miejsce urodzenia i zamieszkania Białowieżę:

1. Malecki Izrael
2. Pstyga Nikołaj - urodzony w 1922 roku w Białowieży, szofer. Adres z 1 września: Białowieża. Przeżył wojnę dzięki ucieczce do ZSRR. Po wojnie zarejestrował się w CKŻP we Wrocławiu w 1946 roku.
3. Ludwik Zdaniecki, ur. 1898 r. w Warszawie, jako adres pobytu 1 września 1939 podał Białowieżę. W czasie wojny ukrywał się po aryjskiej stronie w Warszawie, potem znalazł się we Francji, w latach 44-46 służył we francuskiej armii. Zarejestrował się w CKŻP w Łodzi w 1946 roku.


Źródła:

 1. Strona internetowa Rodziny Bermanów: http://www.genealogy.com/ftm/f/e/l/Lisa-Feller/WEBSITE-0001/UHP-0072.html
 2. Strona internetowa projektu "Still Here" Briana Marcusa: http://stillherebook.com/david-waldshan/
 3. Archiwum ŻIH, Symcha Burnstein, Zez. 301/1970 ŻIH, złożone 28 X 1946 r. w Białymstoku;
 4. Archiwum IPN Bi 1/1946 Zez. Zofia Skotnicka za. w Hajnówce, Romaniuk Michał, zam. w Hajnówce, Berg Lucjan, zam. w Hajnówce;
 5. Włodzimierz Dackiewicz, wywiad Katarzyny Winiarskiej z dnia 9.06.2015
 6. Włodzimierz Dackiewicz, wywiad Katarzyny Winiarskiej z dnia 21.07.2015
 7. Włodzimierz Dackiewicz, wywiad Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie, 11.10.1998, RG-50.488*0051
 8. Żydzi polscy w KL Auschwitz: wykazy imienne, red. S. Mączka, M.Prokopowicz, Żydowski Instytut Historyczny, 2004.
 9. Piotr Bajko, Białowieża zarys dziejów, Białowieża 2001;
 10. Archiwum IPN, Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Białymstoku DS 296/68, zezn. Aleksandra Krawczuka;
 11. Zinaida Buszko, wywiad Katarzyny Winiarskiej, 24.03.2016;
 12. Strona internetowa rodziny Feldbaumów, The Feldbaum Family Chronicles, http://www.feldbaumfamily.net/Home.ae
 13. Moishe Kantorowicz, My mother's bequest: from Shershev to Auschwitz to Newfoundland, 2004, s.173-174;
 14. Archiwum ŻIH, Rejestr ocalałych Żydów, CKŻP WEiS sygn. 514;