Opis projektu

Strona Wirtualnego Muzeum Historii Żydów w Białowieży powstała, żeby zachować pamięć o społeczności żydowskiej tej miejscowości. Zachować ją dla rozsianych po świecie potomków białowieskich Żydów, których przodkowie wyemigrowali z Białowieży przed wojną, unikając Zagłady, zachować ją z myślą o Tych, którzy tu żyli i zginęli i zachować ją dla nas - mieszkańców Białowieży i naszych dzieci - bo historia kilkusetosobowej grupy Żydów białowieskich jest też historią naszego miejsca. Codziennie w drodze do pracy, szkoły, przychodni i na spacer do parku każdy z nas, czy na ulicy Waszkiewicza, czy na Olgi Gabiec, na Zastawie czy Tropince, mija wiele domów, w których mieszkali Żydzi, a część z nas w nich mieszka, codziennie robimy zakupy w tych samych sklepach, w których kiedyś nasi rodzice czy dziadkowie kupowali produkty u żydowskich sklepikarzy, turyści jedzą wykwintne obiady i piją pyszną kawę w restauracjach i kawiarnia mieszczących się w kamienicach zbudowanych przez żydowskich gospodarzy. Najstarsze pokolenie mieszkańców dobrze pamięta Żydów i chętnie o nich opowiada. Pięknie napisał o nich poemat Borys Russko, poeta z Białowieży. Niektórzy noszą historie bliskich sobie Szmulka, Rozy czy Idy w swoim sercu całe życie, są tacy, którzy mają, używany do dziś, przydomek od imienia czteroletniej przyjaciółki Żydówki. Średnie pokolenie wie już nie wiele, dzieci nie mają o historii Żydów w Białowieży pojęcia. Strona Muzeum jest po to, by nie zapomnieć naszej wspólnej historii.

Katarzyna Winiarska

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU

Wszystkich, którzy są potomkami białowieskich Żydów albo mają jakiekolwiek informacje, materiały, dokumenty, zdjęcia, pocztówki etc. związane ze społecznością żydowską Białowieży albo mogliby wskazać osoby, z którymi warto jeszcze porozmawiać, archiwa czy publikacje, które warto przestudiować, a także osoby, które mogą pomóc przeprowadzić kwerendy w archiwach w innych krajach oraz tych, którzy mają uwagi krytyczne do zawartych na tej stronie treści, proszę o kontakt: kd.winiarska@uw.edu.pl