Miejsca Pamięci

W Białowieży nie ma żadnego pomnika ani tablicy bezpośrednio upamiętniających życie i śmierć Żydów z Białowieży.

Pomnik poświęcony śmierci mieszkańców Białowieży i okolic z rąk hitlerowskich okupantów znajdujący się w Białowieży w Żwirowni w Podolanach odnosi się też do Żydów. 77 osób narodowości żydowskiej rozstrzelanych w tym miejscu, wliczonych jest w liczbę 485 osób podaną na płycie pomnika, jednak na tablicy zapisane jest tylko, że zginęli "mieszkańcy Białowieży i okolic". Obok znajdują się prawosławny i katolicki krzyż, wskazujące na białoruskich, polskich i rosyjskich mieszkańców, symbolu żydowskiego nie ma.

Pozostałe miejsca martyrologii białowieskich Żydów znajdują się na Białorusi. W części z nich znajdują się pomniki poświęcone Zagładzie Żydów w tych miejscach.