Obszar

Obszar, który dziś nazywamy Białowieżą do drugiej wojny składał się z kilku wiosek: Stoczek, Zastawa, Podolany i Krzyże. Największą z nich była wieś Stoczek, po wojnie funkcjonująca jako ulica Stoczek, obecnie ulica generała Aleksandra Waszkiewicza, stanowiąca centrum Białowieży i tu właśnie skupiło się osadnictwo żydowskie. 

Kolejne wsie były to: Zastawa (inaczej Zastawie) i leżące obok Krzyże (obecnie są to: ulica Zastawa biegnąca w kierunku wsi Pogorzelce oraz ulica Olgi Gabiec będąca wjazdem do miejscowości ze strony Hajnówki) a także Podolany (obecnie złożone z dwóch części: Podolany I i Podolany II, na początku XX wieku obejmujące też miejsce Podolany leśniczówka). Nazwa Białowieża zarezerwowana była na określenie osady dworu myśliwskiego królów polskich i Wielkich Książąt Litewskich a potem osady pałacowej carów Rosji.

Szukając danych w archiwach, encyklopediach, spisach powszechnych czy innych materiałach należy szukać zarówno nazwy Białowieża, jak i nazw pojedynczych wsi, zwłaszcza wsi Stoczek.