O autorce

Fot. M. Starowiejska

Jestem animatorką kultury, absolwentką Instytutu Kultury Polskiej i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów judaistycznych UW, obecnie doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW, gdzie przygotowuję pracę doktorską dotyczącą historii Żydów w Białowieży. Od 2015 roku zajmuję się badaniem historii społeczności żydowskiej w Białowieży, gdzie mieszkałam przez 15 lat, jestem twórczynią Wirtualnego Muzeum Historii Żydów w Białowieży i pomnika poświęconego pamięci Żydów z Białowieży zamordowanych podczas Zagłady. W 2015 roku byłam stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Jestem też autorką i realizatorką projektu "Ocalony z Białowieży" i „Z Białowieży do Izraela, z Izraela do Białowieży” oraz wspólnie z reżyserką Joanną Troc spektaklu "Sąsiedzi, których nie ma" granego przez młodzież z Białowieży i opartego na historiach o społeczności żydowskiej zebranych od najstarszych mieszkańców. Jako animatorka kultury w Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia, przez 15 lat wspótworzyłam i współprowadziłam Uniwersytet Powszechny im. J. J. Lipskiego w Teremiskach w Puszczy Białowieskiej, gdzie realizowałam wieloletnie programy edukacji międzykulturowej. Razem z mężem stworzyłam Teatr w Teremiskach w stodole, gdzie prezentowana jest m.in kultura i historia żydowska. Otrzymałam wyróżnienie w konkursie  Nagroda Polin 2019 przyznawanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie oraz w 2020 roku Odznaczenie "Chroniąc Pamięć" przyznawane przez Ambasadę Izraela w Polsce, Fundusz Michaela Traisona dla Polski, Żydowski Instytut Historyczny, Muzeum Galicja i JCC Kraków. Współpracuję z fundacją Forum Dialogu, należąc do grona Liderek i Liderów Dialogu, w ramach zespołu trenerskiego tej Fundacji prowadzę warsztaty Szkoły Dialogu w szkołach w całej Polsce. Należę do redakcji pisma "Lamalo" wydawanego przez JCC Warszawa.    

Katarzyna Winiarska