Nazwa

Nazwa Białowieża funkcjonowała wraz ze zmieniającą się przynależnością państwową (Wielkie Księstwo Litewskie, Rosja, Polska, okupacja niemiecka) w różnych wariantach i językach.  Wraz z emigracją mieszkańców do różnych krajów, namnożyły się w dokumentach i wspomnieniach powstających poza Polską różne dodatkowe warianty zapisu tej nazwy. Odpowiadają one potrzebie dostosowania słowa „Białowieża” do języków miejsc nowego pobytu, a także w związku z problemami, jakie nazwa sprawia osobom spoza Polski ze względu na dwa polskie znaki (ł i ż).

Niektóre formy nazwy Białowieża:
Białowieża [Pol],
Беловежа. [Ros.],
Белавежа-Biełavieža [Bialor.],
Bialowies [Niem.],
Bialoviezha,Bialowieza, Belovezha [Ang.],
[Heb] ביאלובייז'ה