Metodologia

W ramach przygotowywania Wirtualnego Muzeum przeprowadziłam kwerendę w archiwach polskich (przede wszystkim w Archiwach Żydowskiego Instytutu Historycznego, Archiwum Państwowym w Białymstoku i Archiwum Akt Nowych w Warszawie, ale także w archiwach IPN w Białymstoku) oraz korespondencyjnie lub za pomocą specjalistów na miejscu kwerendę w innych polskich archiwach (np. Archiwach Muzeum w Auschwitz i Muzeum w Treblince) a także w Archiwach Państwowych w Grodnie, w Archiwach Państwowych na Litwie i w Archiwach Państwowych w Wielkiej Brytanii. Przeszukałam i przestudiowałam materiały dostępne online we wszystkich znaczących archiwach amerykańskich i izraelskich, z których największym źródłem wiedzy były dla mnie materiały z archiwów w Yad Vashem, w znajdującej się tam bazie Shoah Names Database oraz United States Holocaust Memorial Museum.
Przestudiowałam wszystkie dostępne publikacje książkowe polskie i angielskie, w których poruszany był temat życia i Zagłady Żydów w Białowieży oraz artykuły w opracowaniach dotyczących tego tematu. Ponieważ jest ich bardzo niewiele, szukałam informacji o Białowieży, studiując publikacje, Księgi Pamięci (o ile powstały i o ile są dostępne po angielsku) dotyczące okolicznych miejscowości, z którymi związani byli przez dzieje, białowiescy Żydzi, a więc Szereszewa, Prużany, Kobrynia, Narewki i Bielska Podlaskiego, a także w mniejszym stopniu Hajnówki i Białegostoku, a także poświęcone im strony internetowe. Przeprowadziłam research w zasobach internetowych w różnych językach, między innymi na portalach genealogicznych, dzięki którym odnalazłam kilka rodzin, potomków białowieskich Żydów, którzy wyemigrowali przed I lub II wojną światową.


Ogromnym i niezastąpionym źródłem wiedzy byli dla mnie najstarsi mieszkańcy Białowieży, z którymi spotykałam się po parę razy i przeprowadzałam rejestrowane audio wywiady, a także osoby, które były moimi przewodnikami, kiedy rozpoczynałam pracę i dały mi podstawową wiedzę, od której wyszłam oraz kontakty do osób, które powinnam odwiedzić.