"Kawaler"

Pani Zina Buszko, mieszkająca w centralnej części ulicy Stoczek opowiada historię młodego kawalera, który ocalał i wrócił po wojnie. Nie pamięta jego imienia i nazwiska. Być może chodzi o Izraela Maleckiego, choć opisuje go jako młodego kawalera, który trzymał się z młodzieżą, a Malecki po powrocie miał 35 lat i, jak sam podał, był żonaty już w 1941 roku. Wspólnym elementem historii obu bohaterów jest późniejszy wyjazd do Bielska, jednak w Centralnym Komitecie Żydów Polskich w oddziale w Bielsku zarejestrował się tylko Malecki Izrael, co mogłoby świadczyć na rzecz tego, że mowa o tej samej osobie.

Zina Buszko opowiada: "Po wojnie wrócił jednej Żyd, Herszko, czy jakoś inaczej chyba, nie pamiętam, jakiś kawaler. Wrócił do Białowieży. Chodził z naszą młodzieżą razem. Przyjaźnili się z nim. Jak ktoś umarł, on szedł do kaplicy razem z nami i jak płakali, on strasznie płakał, ale po swoich też płakał, że wszyscy zginęli, nikt nie przeżył, nikogo nie zostało w Białowieży, wszystkich Żydów po kolei pobili [zabili]. A on może był w wojsku? A może gdzieś w terenie się przechował? W każdym razie wrócił po wojnie i długo tu mieszkał. I zalecał się do tych dziewcząt, ale żadna nie chciała za Żyda wyjść. Był tu chyba ze dwa lata. A potem wyjechał do Bielska. W Bielsku znalazł sobie jeszcze Żydówkę jakąś, która ocalała. I tam ożenił się i zamieszkał. To z Białowieży, jak kto jechał do Bielska, to jak do hotelu - do niego. Wszystkich przyjmował i wszyscy traktowali go jak kuzyna."


Źródła:

 1. Strona internetowa Rodziny Bermanów: http://www.genealogy.com/ftm/f/e/l/Lisa-Feller/WEBSITE-0001/UHP-0072.html
 2. Strona internetowa projektu "Still Here" Briana Marcusa: http://stillherebook.com/david-waldshan/
 3. Archiwum ŻIH, Symcha Burnstein, Zez. 301/1970 ŻIH, złożone 28 X 1946 r. w Białymstoku;
 4. Archiwum IPN Bi 1/1946 Zez. Zofia Skotnicka za. w Hajnówce, Romaniuk Michał, zam. w Hajnówce, Berg Lucjan, zam. w Hajnówce;
 5. Włodzimierz Dackiewicz, wywiad Katarzyny Winiarskiej z dnia 9.06.2015
 6. Włodzimierz Dackiewicz, wywiad Katarzyny Winiarskiej z dnia 21.07.2015
 7. Włodzimierz Dackiewicz, wywiad Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie, 11.10.1998, RG-50.488*0051
 8. Żydzi polscy w KL Auschwitz: wykazy imienne, red. S. Mączka, M.Prokopowicz, Żydowski Instytut Historyczny, 2004.
 9. Piotr Bajko, Białowieża zarys dziejów, Białowieża 2001;
 10. Archiwum IPN, Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Białymstoku DS 296/68, zezn. Aleksandra Krawczuka;
 11. Zinaida Buszko, wywiad Katarzyny Winiarskiej, 24.03.2016;
 12. Strona internetowa rodziny Feldbaumów, The Feldbaum Family Chronicles, http://www.feldbaumfamily.net/Home.ae
 13. Moishe Kantorowicz, My mother's bequest: from Shershev to Auschwitz to Newfoundland, 2004, s.173-174;
 14. Archiwum ŻIH, Rejestr ocalałych Żydów, CKŻP WEiS sygn. 514;