Uroczysko Biały Lasek koło Szereszewa (żwirownia Pererow)

2 sierpnia 1941 roku na terenie uroczyska Biały Lasek koło Szereszewa (na tak zwanej żwirowni Pererewo), obecnie w Białorusi, niemiecki Batalion 322 rozstrzelał 32 osoby uznane za działaczy komunistycznych, aresztowane poprzedniego dnia na podstawie listy dostarczonej przez jednego z mieszkańców Białowieży nadłowczemu Scherpingowi. Wśród ofiar było 6 osób narodowości żydowskiej. W Dzienniku Batalionu 322 zapisano:
"Energiczne rozpoczęcie i przeprowadzenie przez batalion zaplanowanej specjalnej akcji w Białowieży i okolicy. Udało się przy tym z 72 osób (komunistów) 36 schwytać i rozstrzelać. Wśród tych 36 znajdowało się 5 Żydów i 1 Żydówka. 2 zatrzymani Żydzi zostali zastrzeleni z powodu próby ucieczki."

(za: Leszczyński Kazimierz., Dziennik wojenny Batalionu Policji 322, „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”, tom XVII 1967).

Waldemar Monkiewicz ustalił, że wśród osób narodowości żydowskiej zostali tam zamordowani: Chananan (Pomeraniec), Kapłan, Hersz Krugman, l. 45, dwie kobiety żydowskie z Hajnówki, Moniek Słonimski, l. 40 i Szuster. (za: Waldemar Monkiewicz: Zbrodnie hitlerowskie w Białowieży, s. 25-26)

Włodzimierz Dackiewicz również opowiada o tych samych wydarzeniach i osobach, choć podaje daty o miesiąc wcześniejsze i wymienia więcej osób:
"Niemcy rozstrzelali Żydów-  Krugmana z jego żoną, Szustera z żoną, Słonimską Polę i Rachelę z ich mężami oraz kowala Chanania. Te rozstrzelania miały miejsce między 29 czerwca a 2 lipca w Pererowie. W tym samym czasie rozstrzelano w Pererowie też Żydów ze Stoczka i z centrum Białowieży" [Krugmanowie, Szusterowie i Słonimscy mieszkali w dzielnicy zwanej Zastawa]. (za: Włodzimierz Dackiewicz, wywiad Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie, 11.10.1998, RG-50.488*0051;)

Obecnie na miejscu egzekucji stoi pomnik i tablica upamiętniająca mieszkańców Białowieży i okolic rozstrzelanych przez niemieckich faszystów w tym miejscu.

Zobacz szczegółowy opis Zagłady Żydów z Białowieży, wspomnienia mieszkańców i źródła