Podział administracyjny

Do 1795 roku Białowieża należała do Wielkiego Księstwa Litewskiego w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W 1795 w wyniku rozbiorów Rzeczypospolitej znalazła się w Rosji. Na ten okres przypada osadnictwo żydowskie w Białowieży. W okresie I wojny światowej  Białowieża okupowana była przez II Rzeszę Niemiecką, w latach międzywojennych (1918-1939) zaczęła należeć do Polski. W czasie wojny znajdowała się pod okupacją sowiecką, a od końca czerwca 1941 roku pod okupacją niemiecką.

Szczegółowy podział administracyjny:

  • do 1795 roku - województwo brzeskolitewskie, Wielkie Księstwo Litewskie w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  • 1795-1915 Rosja, od 1802 roku gubernia grodzieńska, powiat prużański, Rosja
  • 17 sierpnia 1915 - grudzień 1918 okupacja II Rzeszy Niemieckiej
  • 1918/1919 administracja litewska
  • 1919 - Polska, od 12 XII 1920 do 1 VIII
  • 1922 powiat białowieski, województwo białostockie, Polska
  • 1922-1939 powiat bielski, województwo białostockie, Polska
  • 1939–czerwiec 1940 okupacja rosyjska, rejon hajnowski, obwód brzeski, Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka
  • 27 czerwiec 1941 - do 17 lipca 1944 okupacja niemiecka, Bezirk Bialystok
  • 17 lipca 1944 do dziś - Polska, obecnie gmina Białowieża, powiat hajnowski, województwo podlaskie