Siostry Feldbaum od lewej Roza, Klara, Paulina, Anna, Rachela. 1940 USA. Zdjęcie ze zbiorów rodziny