Rodzina Waldszanów w Białowieży, Tania Waldszan (drugi rząd druga z prawej) oraz w dolnym rzędzie córki Hinda (po prawej) i Mindel. Zdjęcie ze zbiorów rodziny