Rodzina Riny Feldbaum w Kanadzie, od lewej córka  Bella, Rina, córka Lily, siedzą od lewje Aaron Feldbaum i syn Riny, Filip  Krugman. Lata 30. Montreal. Zdjęcie ze zbiorów rodziny.