Rodzina Feldabumów. Od lewej Judyta Smorgon Feldbaum, Klara Feldbaum, Rachela Feldbaum, Aaron Joszua Feldbaum, 1921. Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych.