Prawdopodobnie dawny dom Maleckiego, zegarmistrza i złotnika. Zdjęcie Katarzyna Winiarska