Mężczyzna z rodziny Lerenkindów pod Pałacam Carskim w Białowieży, zdjęcie ze zbiorów Amira Bergera