Klara Feldbaum z Białowieży z mężem Hermanem Reznickiem w USA w 1926. Zdjęcie ze zbiorów rodziny