Dawny sklep żelazny Stawskiego na Stoczku, dziś pizzeria. Fot. Katarzyna Winiarska