Dawny sklep bławatny Nowokolskich, za którym stała synagoga na Stoczku. Obecnie sklep Kamar. Zdjęcie Katarzyna Winiarska