Rodzina Halperinów (Galpernów) w Białowieży pod sklepem prowadzonym przez Idę Galpern. W górnym rzędzie od lewej Cyla, Szejna, Abram i żona Abrama Dina, na dole dzieci Abrama i rodzice Jehoszua i Ida. Zdjęcie ze zbiorów rodziny