Aaron Feldbaum, czwarty od prawej , z wnukiem Filipem Krugmanem stojącym przed nim. Zdjęcie pod synagogą w Szereszewie, 1914. Zdjęcie ze zbiorów rodziny