Z Białowieży do Izraela, z Izraela do Białowieży

4 stycznia 2019

Potomkowie Halperinów.W 2018 roku pod nazwą „Z Białowieży do Izraela, z Izraela do Białowieży” kontynuowałam badanie historii społeczności żydowskiej Białowieży. W w dniach 7 – 15 maja odwiedziłam Izrael, gdzie spotkałam się z potomkami rodzin Lerenkindów i Halperinów i przeprowadziłam wywiady z najstarszymi z nich – Jael Peer oraz Dworą Lev-Tov, córkami Szejny (Jaffy) Halperin z Białowieży oraz Amirem Bergerem, wnukiem Matyldy Lerenkind z Białowieży. Zwiedziłam moszaw Kfar Jehoszua, a w nim dom, w którym mieszkała Szejna Halperin. Odwiedziłam cmentarze, na których pochowane są Szejna i Chaja Halperin oraz Matylda Lerenkidn. Spotkałam się też z Galim Michaeli, wnukiem Awigajil Reines Michaeli z Białowieży i odwiedziławywiad (2)m jej grób w kibucu Jagur. Prowadziłam też poszukiwania w archiwach Yad Vashem i archiwum w Beit Hatfutsot – Muzeum Narodu Żydowskiego (dawniej Muzeum Diaspory).

Opracowane wywiady z Yael Peer, Dvorą Lev Tov oraz Amirem Bergerem można przeczytać na podstronach poświęconych rodzinom Halperinów i Lerenkindów w zakładce Rodziny. Opisy losów tych rodzin zostały też poszerzone o zebrane informacje. Drobne dane dotyczące innych rodzin, które wynikają z wywiadów lub researchu w archiwach zasiliły odpowiednie podstrony Muzeum.

Udało się też odkryWywiad z Yael Peer, córką Szejny Halperin z Białowieży, oraz wnuczką Szejny, Vered Peer. Moszaw Lakisz.ć nazwisko kolejnej osoby z Białowieży. To Lejb Mentus, zamieszkały na ulicy Zastawa, po którym prawdopodobnie jedyny ślad to zachowany w archiwum rodzinnym Amira Bergera telegram z życzeniami od Baumflera z Siemiatycz: „Życzę szczęścia młodej parze”.  

 

Projekt finansowany był z dotacji Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny oraz środków Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia.

SZIH_POLlogofundacja-male