Rodzina Klary Feldbaum Reznik z Białowieży, Klara, Herman i dzieci Aaron, Dassa i Judy w USA, 1943. Zdjęcie ze zbiorów rodziny