Rachela Barchat (druga dziewczynka z lewej), córka Matyldy Lerenkind z Białowieży, w przedszkolu Tarbut, Bielsk Podlaski 1937, zdjęcie Amira Bergera