Po lewej dawny zakład fryzjerski Abrama Kreszyna, w części domu wynajętym od p. Buszków. Z prawej część wynajmowana przez rzeźnika Nachmana Klejnermana. Zdjęcie Katarzyna Winiarska