Moszaw Kfar Yehoshua w Izraelu, w którym zamieszkały Szejna i Chaja Halperin. 1968. Zdjęcie ze zbiorów rodziny