Loszewicka Dwora, matka Majera Loszewickiego z Białowieży z dziećmi. Zdjęcie rodzinne ze zbiorów Samanty Celejman