Herszel Feldbaum z Białowieży z żoną Emilią i synem Arturem, ok. 1921. Zdjęcie ze zbiorów rodziny.