Bracia Schneider w USA. Wiliam, Sol i Abe (urodzony w Białowieży), zdjęcie ok 1910-13, USA. Zdjęcie ze zbiorów rodziny